Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Lijndienst elektrische vliegtuigjes:waanzin

 |
 Bekeken: 98 
|
 ad.nl - 10-04-2020 

De Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) zitten niet te wachten op een binnenlandse lijndienst van elektrische vliegtuigjes tussen Rotterdam, Eindhoven en Eelde. ,,Het is waanzin en leidt tot meer vliegbewegingen”, zegt voorman Alfred Blokhuizen. ...


"Zet de luchtvaart op een nieuwe koers"

 |
 Bekeken: 282 
|
 Zes burgerorganisaties 

Zes burgerorganisaties hebben als tegenmacht uit de samenleving informateur Tjeenk Willink en de Tweede Kamer verzocht om de luchtvaart in het coalitieakkoord een nieuwe koers te geven. We staan voor een tweesprong. Moet ons land doorgaan met luchtvaartgroei die de hinder en uitstoot nog groter zal maken, maar de economie te weinig oplevert? Nee. Het luchtruim is al overvol. Er is in Nederland geen maatschappelijk draagvlak meer voor nog eens dertig jaar luchtvaartgroei. Het is voor de samenleving veel beter om het luchtverkeer te beperken tot wat Nederland echt nodig heeft. ...


Fikse kritiek groeiplan militair oefengebied

 |
 Bekeken: 203 
|
 lc.nl - 21-04-2021 

Er is fikse kritiek op de Haagse plannen om het militaire luchtruim in het Noorden uit te breiden. De plannen zijn veel te globaal, oordeelt een belangrijke milieucommissie....


Nieuwe hobbels voor uitbreiding Airport

 |
 Bekeken: 169 
|
 omroepflevoland.nl - 21-04-2021 

Er is opnieuw onduidelijkheid of de uitbreiding van Lelystad Airport wel mogelijk is op de manier zoals Schiphol en het kabinet die in gedachten hebben. De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft woensdag twee kritische adviezen uitgebracht over zaken, die indirect met Lelystad Airport hebben te maken....


Geen hogere geluidsnormen Schiphol

 |
 Bekeken: 237 
|
 deorkaan.nl 

Gister – 20 april – heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin gevraagd wordt om geen hogere geluidsnormen voor vliegverkeer op te nemen in de nieuwe Omgevingswet....


Vliegveld Teuge mag doorgroeien als .....

 |
 Bekeken: 105 
|
 destentor.nl - 20-04-2021 

Vliegveld Teuge mag doorgroeien maar wel onder de voorwaarde dat er minder parachutevluchten opstijgen. Ook moet het vliegveld in de toekomst de uitstoot van CO2 verminderen. Deze eisen wil de provincie Gelderland verbinden aan het Luchtvaartbesluit dat het vliegveld heeft aangevraagd....


Haarlemmermeer: nachtvluchten naar lelystad

 |
 Bekeken: 179 
|
 destentor.nl - 20-04-2021 

De gemeente Haarlemmermeer wil dat nachtvluchten op Schiphol dagvluchten op Lelystad Airport worden. ‘De behoefte aan meer rust in de nacht in de omgeving is groot.’ ...


Herindeling luchtruim, meer overlast

 |
 Bekeken: 190 
|
 nrc.nl 

Commisie m.e.r. De beoogde nieuwe indeling van het Nederlandse luchtruim krijgt flinke kritiek van de commissie die de milieu-effecten beoordeelt. Uitstootberekeningen zijn fout. „Schiphol rekent zich rijk.”...


NH tegen strengere geluidsnormen Schiphol

 |
 Bekeken: 229 
|
 deorkaan.nl 

VVD-gedeputeerde Cees Loggen van de provincie Noord-Holland pleit in een mail aan de leden van de Tweede Kamer om in de nieuwe Omgevingswet de normen voor de geluidsoverlast van vliegverkeer niet aan te passen....


Schiphol en hinderreductie?

 |
 Bekeken: 154 
|
 Platform Vliegoverlast Amsterdam PVA - 17-04-2021 

Schiphol werpt met zijn hinderreductieplan een rookgordijn op. Uitgangspunt is dat Schiphol natuurlijk wel moet kunnen blijven groeien. Uit het verleden weten we dat groei niet samen gaat met minder hinder. De groei verhoogt de hinder voor de bewoners in de regio, met meer vliegtuigen er komen er immers meer hindermomenten langs. Wij weten dat de absolute luidheid van een vliegtuig minder van belang is voor de ervaren hinder dan het aantal hindermomenten op een dag. ...