Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Vliegverkeer Schiphol nu live op Internet

hv_natuur_2564.jpeg

Vliegbewegingen en vliegtuiggeluid real-time te volgen voor iedereen.

Het Platform Vlieghinder Regio Castricum (PVRC) en Geluidsnet hebben gezamenlijk een systeem ontwikkeld waarmee vliegtuigbewegingen worden geregistreerd en op Internet gevolgd kunnen worden. Uniek hierbij is dat het vliegverkeer real-time getoond wordt, waarbij ook te zien is hoeveel geluid de vliegtuigen op dat moment werkelijk op de grond veroorzaken. Dit geluid wordt gemeten door het geluidsmeetpuntennetwerk van Geluidsnet. De gegevens kunnen zowel met Google Earth als met een gewone webbrowser worden bekeken:

Google Earth: http://www.vliegtuigvolger.nl (download eerst Google Earth via earth.google.com)

Webbrowser: ** http://www.geluidsnet.nl**

“Dankzij deze dienst kan nu iedereen individuele vliegbewegingen volgen en overheden kunnen rapporten over een langere periode krijgen die zij kunnen gebruiken voor hun beleid” zegt Jasper Koolhaas van Geluidsnet.

Transparantie

Geluidsnet en het Platform Vlieghinder willen met dit initiatief een nieuwe impuls geven aan de transparantie op luchtvaartgebied, met als uiteindelijk doel om zo de hinder door vliegtuiggeluid te verminderen. “Het melden van hinder vindt sinds langere tijd in de beslotenheid van het klachtenbureau plaats. Door in het openbaar te tonen wat er werkelijk aan de hand is, hopen we het grote publiek duidelijk te kunnen maken dat er echt iets moet verbeteren”, stelt Erwin von der Meer, voorzitter van PVRC. “Door vliegbewegingen zelf vast te leggen, kunnen we nu beter vaststellen wat er boven ons hoofd gebeurt en voorstellen voor verbeteringen ook beter beoordelen”.

Kennisachterstand

Burgers en (lokale) overheden hebben een enorme kennis- en informatieachterstand ten opzichte van de luchtvaartsector. Met het transparant beschikbaar maken van dit soort onafhankelijke gegevens ontstaat er een meer gelijkwaardige situatie. Wij denken dat burgers en lokale overheden hierdoor meer greep kunnen krijgen op het luchtvaartdebat en daarmee op het verminderen van geluidshinder door vliegtuigen. Ook de luchtvaartsector heeft er baat bij om breed maatschappelijk geaccepteerd te worden.

In 2004 heeft het real-time beschikbaar maken van gemeten vliegtuiggeluid door Geluidsnet er toe geleid dat Schiphol dit in 2005 ook zelf is gaan doen.

Ontwikkeling

Geluidsnet en het Platform Vlieghinder hebben het afgelopen jaar bij de ontwikkeling van dit systeem vruchtbaar samengewerkt en vieren dit nu door het resultaat gezamenlijk te presenteren. “Ook in de toekomst willen we blijven profiteren van elkaars expertise en ideeën, waarbij we allebei toch een eigen koers blijven varen” aldus Jasper Koolhaas.

Het vliegtuigvolgsysteem is in het voorjaar van 2006 ontwikkeld en is daarna uitgebreid getest. In de afgelopen maanden zijn er verspreid over Nederland zes ontvangststations opgesteld om zo een compleet beeld te krijgen van alle vliegtuigbewegingen. Om ook startende en landende vliegtuigen in het noorden en oosten vast te leggen, worden ook daar nog ontvangers bijgeplaatst. Het Castricumse ontvangststation werd door de gemeente Castricum gesubsidieerd.

Werking

Het ontvangststation ontvangt de bakensignalen die veel vliegtuigen uitzenden en verstuurt de posities van deze vliegtuigen via het internet naar een centrale database. Per dag worden er ruim 8 miljoen vliegtuigposities vastgelegd. Vanuit deze database worden de webapplicaties gevoed met de actuele vliegtuigposities en het bijbehorende gemeten geluid. Deze structuur is ook geschikt om in te zoeken en samenvattingen te maken van alle vluchten. “We overwegen om dit soort zoekfuncties ook via het internet toegankelijk te maken”, vertelt Erwin von der Meer. “Zodat je kunt opzoeken hoe het vliegtuig waar je gisteren in zat, precies vloog en hoeveel geluid dit produceerde. Een beter milieu begint tenslotte ook bij jezelf.”

Meer over Platform Vlieghinder Regio Castricum

Platform Vlieghinder Regio Castricum (PVRC) is een vereniging die in 2003 is opgericht en inmiddels bijna 1400 leden heeft. De vereniging heeft zich ten doelgesteld het aantal vliegbewegingen boven de regio Castricum dat overlast veroorzaakt en gevaar voor de bewoners meebrengt, zoveel mogelijk te beperken.

Vliegverkeer wordt door PVRC gezien als onlosmakelijk onderdeel van onze huidige samenleving. De elementen zorg voor de burger, economie, veiligheid en milieu dienen hierbij echter wel evenwichtig te worden ingevuld. PVRC werkt nauw samen met een groot aantal andere bewonersplatforms rond Schiphol.

website: www.vlieghinder.nl

Meer over Geluidsnet

Geluidsnet heeft een netwerk van bijna 50 geluidmeetpunten waarmee permanent vliegtuiggeluid geregistreerd wordt. Geluidsnet heeft een betrouwbare manier ontwikkeld om permanent geluid in de leefomgeving te meten. Hiermee kan geluid van vliegtuigen, verkeer, industrie, horeca of evenementen geregistreerd worden. Sinds de oprichting in 2003 zijn er opdrachten uitgevoerd voor gemeenten, onderzoeks- en ingenieursbureaus, bewoners- en belangenorganisaties en bedrijven. Zij gebruiken de resultaten voor informatievoorziening en om beleid op te baseren. Geluidsnet werkt transparant en controleerbaar.

website: www.geluidsnet.nl

NOMOS-online

Naast de metingen van Geluidsnet zijn, na verkregen toestemming van Schiphol, per 5 februari 2007 ook de meetpunten van Nomos-online aan onze vliegtuigmonitor in Google Earth toegevoegd.

website: nomos.schiphol.nl

European Aircraft Noise Services (EANS)

Inmiddels zijn de (historische) metingen van Nomos te bekijken op de website van de ‘European Aircraft Noise Services’ Dit pan Europese meetnet heeft sinds enige tijd in Amsterdam Zuidoost eigen geluidsmeetstation, zie hier.