Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Over ons

Situatieschets

Sinds de ingebruikname van de Polderbaan in 2003 is het vliegtuiglawaai in onze regio sterk toegenomen. Aanvankelijk was een derde van alle klachten over geluidhinder die werden gemeld bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) afkomstig uit Midden- en Noord-Kennemerland. Nadien is de overlast verder toegenomen, zowel overdag als ’s nachts. De wetgever heeft onze regio geen bescherming geboden: wij zijn ‘vogelvrij’. En de ontwikkelingen gaan verder. Inmiddels zijn er al planologische voorbereidingen getroffen voor een zevende baan.

Belangenvereniging

De onafhankelijke Vereniging ‘Platform Vlieghinder Regio Castricum’ (PVRC), ook bekend als ‘Platform Vlieghinder Kennemerland’ (PVK), is op 24 juni 2003 opgericht. Ze heeft notarieel vastgestelde statuten en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. PVRC (PVK) behartigt de belangen van allen die de vlieghinder tot acceptabele proporties willen terugdringen. Als belangenvereniging willen we nadrukkelijk aanwezig zijn om de politieke besluitvorming lokaal, regionaal en landelijk te beïnvloeden. Hoe meer leden, des te sterker de vuist die we kunnen maken. Het PVK-motto is dan ook: Die hinder kan minder! Meer dan duizend inwoners uit onze regio hebben zich in de eerste jaren van ons bestaan aangemeld als lid van ons Platform Vlieghinder. Inmiddels is dit nu gestabiliseerd op zo’n 650 leden (2020).

Niet tegen vliegen

Om misverstanden te voorkomen: De vereniging is niet tegen Schiphol of tegen vliegen op zich, maar we vinden wel dat er grenzen zijn aan de overlast die je burgers op enige plek kunt aandoen. De economische belangen die aan Schiphol worden toegeschreven, mogen de kwaliteit van het bestaan niet in zo’n hoge mate aantasten als nu in onze regio het geval is.

Middelen

PVRC (PVK) blijft de verantwoordelijke partijen (Schiphol, verkeersleiding, vliegtuigmaatschappijen, overheid) bij herhaling duidelijk maken dat het vlieglawaai boven onze regio een onaanvaardbaar hoog niveau heeft bereikt en zal alle ter beschikking staande middelen (onder meer publiciteit en deelname in overlegstructuren) nu en in de toekomst aanwenden om dit terug te dringen. Het is niet de bedoeling om de overlast ‘door te schuiven’ naar naburige gemeenten; het gaat erom dat de luchtvaart zelf toereikende maatregelen neemt om de door haar veroorzaakte overlast te beperken. PVRC (PVK) wil haar doel bij voorkeur bereiken in goed overleg met de verantwoordelijke partijen en gaat er vanuit dat er voldoende (technische) mogelijkheden zijn om de overlast aanzienlijk terug te dringen. De gemeentelijke overheid moet zich hiervoor voortdurend sterk maken. Veelal zijn te nemen maatregelen niet direct in het belang van Schiphol en vliegtuigmaatschappijen en worden daarom jarenlang vertraagd. Naast het voeren van overleg zal de vereniging - waar nodig - juridische ondersteuning inroepen.

Samenwerking

Omdat PVRC (PVK) in eerste instantie een regionaal belang vertegenwoordigt, bleek samenwerking met andere bewonersgroepen noodzakelijk om gehoor te kunnen vinden in de landelijke politiek. PVRC (PVK) opereert richting politiek Den Haag onder de gezamenlijke vlag van het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL).

Onafhankelijk

PVRC (PVK) is bij zijn activiteiten onafhankelijk van welke andere organisatie ook, maar werkt uiteraard samen met partijen die een overeenkomstig doel nastreven: het beperken van de geluidsoverlast van het vliegverkeer in de regio Schiphol. De samenwerking binnen het LBBL is hier een goed voorbeeld van.

Werk verzet

PVRC (PVK) heeft sinds haar oprichting in juni 2003 veel werk verzet. Via de media (kranten, radio, tv) hebben we voortdurend de aandacht gevestigd op de ernst van de geluidhinder. Op onze website worden alle artikelen bijgehouden die rechtstreeks met vliegverkeer en geluidshinder te maken hebben. Daarnaast zijn er andere artikelen te vinden die wij interessant vinden voor onze doelgroep. Ook kan men hier grafische informatie vinden over de actuele vliegtuig–bewegingen, het geluidsniveau van elk passerend vliegtuig en welk banen er in gebruik zijn op elk moment van de dag en de nacht. Onze website is enig in zijn soort en wordt regionaal en landelijk geraadpleegd.

Wij zoeken de dialoog met de instanties uit de luchtvaartsector (onder meer Schiphol, luchtverkeersleiding, vliegtuigmaatschappijen) en informeren en bevragen de politieke beleidsmakers en -besluitvormers, zowel lokaal, provinciaal als landelijk. We nemen deel aan overlegorganen zolang we een onafhankelijk geluid kunnen laten horen. Inmiddels worden we als bewonersorganisatie serieus genomen. In de Tweede Kamer en op het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, inclusief de verantwoordelijke minister dan wel staatssecretaris, weet men inmiddels van het gegroeide ongenoegen in onze regio. Daarnaast zijn we voortdurend actief in het opbouwen van kennis over vliegen, vliegverkeer, vliegroutes en hinderbeperking etc. in binnen- en buitenland. Het belangrijkste behaalde resultaat van jaren actievoeren is het terugbrengen van het aantal nachtvluchten en vermindering van de geluidshinder van die nachtvluchten door het invoeren van CDA-vliegen (geleidelijk dalend met verminderd motorvermogen). Daarnaast hebben wij in samenwerking met verwante organisaties mogelijk alleen al door ons verzet tegen toenemende overlast verdergaande toezeggingen aan Schiphol (bv. over het maximaal aantal toegestane vluchten) weten te voorkomen.

Reageren?

Let op! Door het plaatsen van een reactie gaat u akkoord met onze huisregels.