Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Lid worden

Via onderstaand formulier kunt u lid worden van Platform Vlieghinder Kennemerland of Platform Vlieghinder Zaanstreek. U wordt dan lid van dezelfde vereniging maar wordt aan de hand van uw postcode ingedeeld bij Kennemerland of Zaanstreek. **

Wij proberen als belangenvereniging voor de regio Kennemerland en Zaanstreek zeer nadrukkelijk aanwezig te zijn om de politieke besluitvorming lokaal, regionaal en landelijk te beïnvloeden. Met veel leden kunnen we onze stem beter laten horen!

Wij houden u regelmatig op de hoogte via onze website en onze e-mailberichten.

Meld u daarom aan als lid! Ook als u wat verder weg woont, bent u welkom als lid. Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Bij aanmeldingen vóór 1 oktober van het lopende jaar bent u de jaarbijdrage verschuldigd, na 1 oktober bent u gratis lid tot 31 december. De contributie bedraagt € 10,- per jaar. Gezinsleden kunnen voor € 1,- ook als volwaardig lid worden ingeschreven.

U ontvangt na de jaarlijkse algemene ledenvergadering een rekening voor uw jaarbijdrage.

Het lidnummer ontvangt u per e-mail direct na aanmelding via het webformulier hieronder.

Ons bankrekeningnummer is NL91RABO0336422547 t.n.v. PVRC, Castricum.

Meld u bij voorkeur aan via onderstaand webformulier. Als u dat liever niet doet, dan kunt u zich schriftelijk aanmelden per aanmeldingsformulier. Dit formulier dient tevens voor het doorgeven van een mutatie.

LET OP: Wilt u gezinsleden apart onder eigen voornaam of voorletters opgeven? Graag vermelding van 'gezinslid' bij 'aard mutatie'.

Uw gegevens worden door ons alleen gebruikt met als doel u te informeren over de ontwikkelingen bij het Platform Vlieghinder Kennemerland en, indien van toepassing, ten behoeve van de ledenadministratie. Uw gegevens worden door ons nooit aan derden verstrekt, tenzij wij daar vooraf uitdrukkelijk uw toestemming voor hebben.

U kunt zich uiteraard altijd weer afmelden, bij voorkeur via onderstaand webformulier of via e-mail, zie de contactgegevens elders op deze website

Aanmeld- en mutatieformulier Platform Vlieghinder Kennemerland**

Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy. Onderstaand webformulier wordt via een beveiligde verbinding verzonden en kan niet door derden worden bekeken. Let op het hangslotje onder in de statusbalk van uw browser.

Achternaam:*
Voorvoegsel:
Hr/Mw: *
Voorletters of voornaam:*
Straat:*
Huisnummer:*
Postcode: *
Woonplaats:*
Telefoonnummer:  -
E-mail:*
Aard mutatie: *
Ik wil eventueel meehelpen: *
Opmerking:

Let op: Vermeld bij wijzigingen van uw gegevens hier s.v.p. wat er is veranderd, samen met uw lidnummer.

 

* verplicht veld