Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Prof. Lucas Reijnders: RIVM laat eerder onderzoek ultrafijnstof links liggen

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 4293 
|
 BLRS 
me_vliegtuig_IMG_0706.jpg

Jan Griese (secretaris BLRS) heeft het RIVM rapport "Nader verkennend onderzoek ultrafijnstof rond Schiphol" (RIVM Rapport 2015-0110, lees hier ) ter beoordeling voorgelegd aan Professor Lucas Reijnders, deskundige op dit gebied. (lees hier ).

De visie van professor Reijnders op het RIVM rapport:

"De vraag naar een mogelijk verband tussen de blootstelling aan ultrafijne stofdeeltjes en gezondheidsschade werd in de internationale wetenschappelijke vakpers opgeworpen in 1995. En wel in het artikel van G. Oberdörster e.a. Association of particulate air pollution and acute mortality; involvement of ultrafine particles? Inhalation Toxicology 7 (1995) 111-124. Het RIVM heeft in de rapporten over Schiphol die vraag tot het Nader verkennend onderzoek ultrafijnstof rond Schiphol links laten liggen en houdt de vakliteratuur daarover ook nog altijd slecht bij. In het Nader verkennend onderzoek ultrafijnstof rond Schiphol wordt bij de inventarisatie van studies over het verband tussen blootstelling aan ultrafijnstof (nanodeeltjes) en gezondheid het belangrijkste wetenschappelijke tijdschrift op dit gebied Nanotoxicology genegeerd. Ook negeert Nader verkennend onderzoek ultrafijnstof rond Schiphol de overzichtsartikelen in de wetenschappelijke vakpers over het verband tussen karakteristieken van ultrafijnstof en bepaalde vormen van gezondheidsschade".

"Het RIVM heeft in Nader verkennend onderzoek ultrafijnstof rond Schiphol wel iets belangrijks gedaan: deeltjes per volume-eenheid lucht tellen. Aantallen deeltjes zijn blijkens de wetenschappelijke vakliteratuur een belangrijke maat voor de schadelijkheid van ultrafijnstof. Het belang van aantallen nanodeeltjes per volume eenheid geldt ook voor een deel van het Nederlandse beleid op het gebied van gezondheidsbescherming. Het Ministerie van SZW hanteert normen voor (achturige) blootstelling aan nanodeeltjes op het werk die gebaseerd zijn op aantallen nanodeeltjes per volume eenheid lucht. Ironisch is dat de verdediging van die normen (nanoreferentie waarden) voor een niet onbelangrijk deel berust op studies over de schadelijkheid van nanodeeltjes in dieselroet (dat veel overeenkomsten vertoont met de deeltjes uitstoot van vliegtuigen). De vraag rijst dan ook: waarom kunnen werknemers, ondanks de bestaande onzekerheden, wel met normen (en bijbehorende maatregelen) worden beschermd tegen ultrafijnstof, maar omwonenden van Schiphol volgens het RIVM niet? De omwonenden moeten het volgens het RIVM onderzoek doen met vervolgonderzoek".

Noot redactie: het aangehaald onderzoek over de schadelijke effecten van Ultrafijnstof vindt u hier of is in te zien via de heer Griese.

De redactie van vlieghinder.nl dankt prof. Reijnders voor toestemming tot publicatie van zijn reactie.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Zou de Vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu ook over deze brief beschikken? Zo niet, dan wordt het hoog tijd.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit deltametropool

SELECTIVITEITSBELEID SCHIPHOL ?

Het ministerie voor I&M hanteert al weer enige jaren een selectiviteitsbeleid.

In de dagelijkse gang van zaken op de luchthaven zelf is daar weinig of niets van te merken. De ene na de andere prijsvechter krijgt er plek en het masterplan voorziet in een gestadige groei voor alle gegadigden.

Wel is het selectiviteitsbeleid van toepassing als de M van I&M in beeld komt:

Niet alleen de bevindingen van prof. Rijnders worden bewust onder de pet gehouden. Ook op zeer actueel door het befaamde MIT institute naar buiten gebrachte rapporten over de levensbedreigende uitstoot van ultra fijn stof rond grote luchthavens rust bij I&M een taboe.
Blijkbaar speelt het feit dat deze rapporten op EU niveau zijn overgenomen en geaccordeerd geen enkele rol. De kleine groep van ingewijden die het de luchtvaartsector telkenmale mogelijk maakt op volstrekt onverantwoorde wijze met het algemeen en maatschappelijk belang van bewoners om te gaan, heeft heel wat uit te leggen.

Jammer dat dit voor de verantwoordelijke politici - tot nu toe - niet zo hoeft.

Geplaatst door lies uit amsterdam

Ik zeg: parlementaire enquête!

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

@Jaap: Deze mailwisseling met Prof.Lucas Reijnders UVA, (dus niet Rijnders @kijk naar de toekomst! ) werd naar PvdA, CU, d-66 ,Gr Links ,PvdD enSP gestuurd. Gisteren wees mevr drs Liesbeth van Tongeren de Staatssecretaris er op, dat er al wel veel meer kennis over Fijnstof bestaat . (zonder de naam van Prof Reijnders te noemen) De Staatssecretaris was dit niet met mevrouw van Tongeren eens.. .. Zo kennen we de Staatssecretaris weer ... In elk debat benadrukt ze vele malen achter elkaar : Het moet transparanter, (zie A.O. verslag van 23 januari 2014) Maar concreet wordt ze zelden.. Zou het mevr Mansveld en dhr Alders opbreken nooit een academische opleiding te hebben genoten ? Een lullige opmerking mogelijk, want er zijn nog al wat querulanten met een titel, (Denk aan dhr Stapel) Maar als het om onze rechtstaat gaat, dan mogen dit soort lacunes op het Min. I en M NIET bestaan . Ja, ja de VVD minister Schultz schafte het Min VROM af.. en ze lijkt zich nu geen bal aan te trekken van de situatie waar haar Stas nu in zit, al lintjes knippende .

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Jan. Mevrouw Mansveld maakt het zo transparant, dat je niets meer ziet (flauw grapje). Het is te hopen dat drs Liesbeth van Tongeren doorpakt en zich niet laat afschepen. Sterker, dat zij ook ander politici ervan weet te overtuigen dat dit soort zaken niet onder de mat geveegd kunnen en mogen worden.

Geplaatst door s. van halm uit Hoofddorp

Ben ik raar als ik zeg dat de staatssecretaris van I&M niet over de portefeuille gezondheid gaat?
Misschien moeten jullie het eens onder de aandacht van dat ministerie brengen...

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport

"Nederland gezond en wel. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken....."

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

@ S. van Halm.

Op een dag als vandaag, bij nauwelijks wind en uit de richting oost / zuidoost word je door een ware staatsterreur, uitgevoerd door de luchtvaartsector, ongekend blootgesteld aan een enorme hoeveelheid ultra fijnstof en lawaai veroorzaakt door extreem laag overvliegende vliegtuigen.
Lekker in de tuin zitten is absoluut niet te doen, de ramen open idem.
Om de 2 minuten dendert er laag een vliegtuig over de bebouwing!
Op 30 Km van Schiphol af!

En het ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport raad de mensen aan om vooral de tuin / buitenlucht in te gaan............. en de ramen open te zetten...............

De luchtvaartsector en de Nederlandse Staat respecteren geen van beide artikel 21 van de Nederlandse grondwet.
Mijn conclusie is dan ook: van deze reeds te lang zittende regering, weet de kop niet wat de staart doet!


Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Milieudefensie voert actie op het gebied van de gezondheidsschade van (ultra) fijn stof. Is het zinvol ze in deze kwestie te betrekken?

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

Dank Je Hans , Is al gebeurd . Morgen telefonisch contact Groet