Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Tweede Kamer Commissie aan Minister van Verkeer en Waterstaat(Evaluatie Schipholbeleid)

 |
 Geplaatst door: redactie 
 |
 Bekeken: 1098 
|
 Tweede Kamer Commissie V&W 
Tweede Kamer Commissie aan Minister van Verkeer en Waterstaat(Evaluatie Schipholbeleid)

Deze brief werd op 15 december aan minister van V & W verstuurd door de vaste commissie Verkeer en Waterstaat:

Kenmerk: 04/59/VW
Onderwerp: evaluatie Schipholbeleid

Namens de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat deel ik u het volgende mede.
In de commissie hebben de fracties van CDA, PvdA en GroenLinks verzocht u te vragen
te bevestigen dat tijdens de evaluatie van het Schipholbeleid ook onderzocht zal worden of de gelijkwaardigheid aan de PKB wel wordt waargemaakt door middel van de Luchtvaartwet en de uitvoeringsbesluiten. En daarmee of de toets op de criteria van de Schipholwet wel een afdoende beeld geeft van de ontwikkeling van de milieuhinder.

U geeft op bladzijde 15 van de (gedrukte versie van de) evaluatie aan: “In het geval dat alle waarden voldoen aan de eisen (dus gelijk of lager zijn) is aan het criterium van gelijkwaardige overgang voldaan en hoeven de luchthavenbesluiten niet aangepast worden”.
De drie genoemde fracties vragen u de Kamer toe te zeggen dat ook andere – tegenvallende – elementen uit de in beeld gebrachte milieuhinder aanleiding zouden kunnen zijn om na afloop van de evaluatie met de Kamer te overleggen of de luchthavenbesluiten aangepast dienen te worden.
 
Tenslotte zouden de fracties van CDA, PvdA en GroenLinks van u willen vernemen of bij de evaluatie ruimhartig zal worden omgesprongen met verzoeken om vergelijkingen ten aanzien van de vraag of de bescherming van de omwonenden, ook in het buitengebied, op hetzelfde niveau is gebleven en de verbetervoorstellen die worden ingediend. Daar waar vergelijkingen in de ogen van het ministerie niet gemaakt kunnen worden of niet volledig gemaakt kunnen worden, zijn het in de ogen van de genoemde fracties dus inhoudelijke argumenten die daarbij de doorslag geven en niet de formele bepalingen van de Luchtvaartwet.

De commissie ontvangt uw reactie op dit verzoek graag uiterlijk donderdag 16 december 2004 om 12.00 uur.

De griffier van de vaste commissie voor
Verkeer en Waterstaat

COMMENTAAR REDACTIE:
Zie –> Hier.

 


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Gerard uit NULL

Jammmer dat 'het buitengebied' niet precieser werd geformuleerd. De minister ziet dat bij voorkeur als een kleine schil buiten de lijn van handhavingspunten, de commissie deskundigen geluidshinder stelt een veel ruimer gebied voor. Welk buitengebied wordt hier bedoeld?

Geplaatst door Olav uit NULL

Voor de preciese defintiet van buitengebied wacht ook de TK op voorstellen van de Commissie Eversdijk.

Geplaatst door AN uit Amsterdam

En dat zal nog een lang verhaal worden als je de Derde Voortgangsrapportage leest van de comissie Eversdijk met NA70, NA60 en de Lden gebieden (pag. 27-28-29). Waar trek je grens ? Ergens tussen Badhoevedorp en de Grachtengordel ?

Geplaatst door Gijs uit NULL

t/m Maastricht!

Geplaatst door Nico uit Den Haag

Nog steeds heeft men geen nauwkeurige reken- of meetmethode. Hoe wil men het te formuleren beleid gaan handhaven? Is daar al over nagedacht?
Of is het helemaal niet noodzakelijk? Ik kan me slecht voorstellen dat de discussie alleen voor de vorm is.
Ik heb deze vraag ook gesteld aan de CdV. Het antwoord getuigde van groot politiek en bestuurlijk inzicht.

Geplaatst door webbeheer uit NULL

Nico, wij zijn benieuwd naar deze correspondentie! Zo spreekt het niet zo. Mogen wij zelf ook oordelen?

Geplaatst door Nico uit Den Haag

Aan webbeheer:

Ik heb de vraag gesteld aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat (2001), de CdV en aan de lokale overheid, aan welke eisen de meet- c.q. rekensystemen moeten voldoen, etc.. Aan CdV was gevraagd om dit in voor leken begrijpelijke taal te doen t.a.v. de rekenmodellen.
Alleen in het geval van CdV kreeg ik een niet-inhoudelijk antwoord; pas nadat ik haar ironisch aan de door mij gestelde vraag had herinnerd.
Het blijkt duidelijk dat CdV met deze problematiek worstelt, ook gelet op de inhoud van haar rapporten, waarin op geen enkele wijze wordt ingegaan op de problematiek van de nauwkeurigheid van het rekenen of meten. Zie ook de perspublikaties.
Vandaar mijn vraag. Men heeft het over de regels, niet of deze controleerbaar zijn. We weten allemaal dat de nauwkeurigheid van de bepaling een grote rol speelt. Bij de maximumsnelheid wordt daar expliciet rekening mee gehouden door een bepaalde marge te nemen.
Je kunt je dan voorstellen, dat ik een antwoord terugkrijg, waarin staat dat het te moeilijk voor de leek is. Nu dat noem ik ironisch, getuigen van groot politiek en bestuurlijk inzicht. Dezelfde reden wordt gebruikt door politici om referenda af te wijzen als sturingsmiddel in een democratie.
(Hoe anders zou bijvoorbeeld de besluitvorming t.a.v. de Schiphol wet zijn geweest.)
De leken kunnen toch onafhankelijke experts vragen om uitleg over de meet- en of rekenmethode, nodig voor de controle van de wet of verordening.
Zo krijg je de indruk dat de overheid niet zit te wachten op een goede meetmethode.

Dus webbeheer je kunt zelf nagaan dat deze problematiek in de rapporten van CdV, essentieel voor de handhaving, onvoldoende wordt belicht.