Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Reactie ministerie Verkeer en Waterstaat op artikel Telegraaf; ‘miljoenen isolatie verdampt’

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 958 
|
 V en W 
Reactie ministerie Verkeer en Waterstaat op artikel Telegraaf; ‘miljoenen isolatie verdampt’

De Telegraaf stelt dat er op dit moment een aantal forse problemen bestaan rondom het Geluidsisolatie project Schiphol (GIS). Dit is oud nieuws, staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat heeft de (al eerder) geconstateerde problemen rond het project GIS afgelopen jaren aangepakt in overleg met de luchtvaartsector en de Tweede Kamer.

In 2004 heeft een uitgebreide discussie met de Tweede Kamer plaatsgevonden over de (totale) kosten rond het geluidsisolatieproject GIS, onder meer naar aanleiding van het Algemene Rekenkamer (AR) rapport over GIS. De probleempunten rond GIS die onder meer in het AR rapport naar voren gebracht zijn onderkend en inmiddels aangepakt. In de verschillende voortgangsrapportages door VenW aan de Tweede Kamer gestuurd is een uitgebreide financiële projectverantwoording meegenomen.

In het artikel van de Telegraaf wordt verder geschreven dat de kosten van GIS II bijna 700 miljoen euro bedragen. Dit klopt niet; dit bedrag omvat niet alleen de kosten voor GIS II, maar ook de kosten voor aankoop en sloop van woningen, afhandeling garantieklachten, het toekomstige GIS III (ongeveer 100 miljoen) en het Schadeschap (ongeveer 100 miljoen) . Deze bedragen zijn niet nieuw en zijn in 2005 ook aan de Tweede Kamer gemeld, en in verschillende overleggen met de Tweede Kamer besproken en akkoord bevonden.

In overleg met de luchtvaartsector (oa Schiphol en KLM) is afgesproken dat een groot deel van de kosten wordt betaald door de luchtvaartsector, onder het motto ‘de vervuiler betaalt’. Ongeveer 110 miljoen euro wordt door het Rijk betaald.

Het Schadeschap Schiphol draagt zorg voor de afwikkeling van schadeclaims veroorzaakt door uitbreiding luchtvaartterrein Schiphol. De kosten die door het Schadeschap Schiphol zullen worden uitgekeerd staan op de begroting van VenW. Overigens heeft het Schadeschap na gebleken problemen in het verleden inmiddels een verbeterprogramma in gang gezet.

Uit onderzoek blijkt dat de luchthavengelden en overheidsheffingen voor de luchthaven Schiphol gunstig afsteken tegen de omringende mainports in Europa zoals Parijs, Frankfurt en Londen. Onderdeel van de overheidsheffingen zijn de kosten voor geluidsisolatie, deze vormen een beperkt onderdeel van het totaal.

Achtergrond

In 1995 is besloten dat de verdere ontwikkeling van Schiphol tot een mainport niet mocht leiden tot een hogere milieubelasting. Daarom voert Verkeer en Waterstaat in de omgeving van Schiphol een aantal projecten uit, waaronder een geluidsisolatieproject . Na een eerste isolatiefase startte in 1997 de tweede isolatiefase, GIS II. GIS II is de eerste jaren door de luchtvaartsector zelf uitgevoerd maar later overgenomen door het ministerie van Verkeer en Waterstaat. In het kader van GIS II zullen totaal circa 8400 woningen worden geïsoleerd. Over de voortgang van het isolatieproject wordt twee maal per jaar aan de Tweede Kamer gerapporteerd. In de rapportage die in oktober aan de Kamer is gestuurd is gemeld dat medio 2005 circa 6850 woningen geïsoleerd zijn


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

De verontwaardiging bij de sector is groot.
Huh?
Ja het staat er echt. De sector vergeet kennelijk even voor wie de isolatie ook alweer bedoeld was. De sector veroorzaakt namelijk heel veel leed en tracht dat leed te verdonkeremanen met terkortschietende isolatie projecten. Daarbij is het mogelijk dat de overbuurman geen isolatie krijgt aangeboden vanwege het feit dat er ergens op een kaart een ‘contour’ is getekend.
De sector hoeft zelfs niet alle kosten op te hoesten. De vervuiler betaalt is slechts gedeeltelijk waar.

De sector verklaart voor de zoveelste keer waarom men met ‘tuig’ wordt geassocieerd:
Tot na de start van PROGIS II was de isolatie een traject dat in handen was van de sector zelf. V&W nam het over vanwege het wanbeleid dat gevoerd werd door de sector. Daarna volgt de ongelooflijke afstraffing van de rekenkamer.

Gelukkig hebben we daar de politiek die de burger beschermt tegen dit soort wanprestaties want je moet er toch niet aan denken dat er een tienvoud mensen van het toegestane aantal ‘ernstig slaapverstoord’ is in een modern progressief land als Nederland.

De verontwaardiging is bij de sector dus groot.