Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Gesprek met Melanie Schultz van Haegen

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1827 
|
 Piloot en vliegtuig 
Gesprek met Melanie Schultz van Haegen

“Piloot en vliegtuig” vindt u op www.pilootenvliegtuig.nl
Maar is deregulatie zo goed? Zie ook —> Hier .

Download het gehele artikel 'Gesprek met Melanie Schultz van Haegen'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door J.H. griese uit Amstelveen

Mevrouw Schultz zet in op groei, evenals het hele kabinet. Dat hebben we gemerkt sinds haar komst, evenals recent nog. Ze heeft het over de grootst mogelijke transparantie. (O.a. in de Eerste Kamer)
Maar onze verbetervoorstellen worden naar de prullebak verwezen. Die verbetervoorstellen betreffen dan in feite gewoon het logisch gevolg van haar beloften aan de Eerste Kamer:
Het nieuwe stelsel dient gelijkwaardig te zijn met het oude stelsel! Dus ga je dat via een onderzoek na. Maar dat wil ze niet. Nee dan zou er uit komen dat het nieuwe stelsel 2x slechter is!
Transparantie? Hoezo? Ga naar de oogarts mevrouw Schultz, of vraag uw schooljuf of uw ouders? of u mag liegen. Mevrouw Schultz zou de laatste regels van het onderzoeksrapport:Grote Luchthavens en Gezondheid van de Gezondheidsraad moeten lezen uit 1999(1999-14) die luiden:INDIEN DE ONTWIKKELING VAN DE BURGER LUCHTVAART NIET WORDT INGEPAST IN EEN AANVAARD MOBILITIETSBELEID DAT REKENIG HOUDT MET DE LOKALE EN MONDIALE GEZONDHEIDSEFFECTEN OP KORTE EN DE LANGE TERMIJN, DAN ZAL HET LUCHTVAART AVONTUUR DAT BEGON MET DE GEBROEDERS WRIGHT IN BELANGRIJHKE MATE BIJDRAGEN AAN BLIJVENDE AANTASTING VAN GEZONDHEID EN WELZIJN (!!!!)
(o.l.v. Prof.Dr. WF Passchier)

Jan Griese Secr PLRS

Geplaatst door Olav uit NULL

Wat mij in dit interview opvalt is de enorm vriendelijke toon van de staatssecretaris richting sector en de afwezigheid van iedere verwijzing naar het sociale probleem.
In dit interview zijn er in de ogen van de staatssecretaris maar twee partijen: zij met haar mensen en de sector, een sector die te veel geleden heeft onder de afwijzende houding van het ministerie.
En toch! Vergeet niet dat dit een interview is met "Piloot en Vliegtuig". Het is een gesprek tussen de staatssecretaris en een vertegenwoordiger van de kleine luchtvaart.

Ik vraag mij af of de opmerkingen van Schultz van Hagen in de richting van regionalisatie niet zelfs geïnterpreteerd kunnen worden als steun voor regionalisatie, dus voor een luchtvaartschap zoals wij bedoelen.
Een belangrijke gedachte daarbij is open skies: dat wil zeggen de relatie van het schap is niet een unieke met de Nederlandse sector maar is er ook een ook die ruimte over heeft voor andere dan Nederlandse ondernemingen. De tzt geprivatiseerde maatschappijen in de sector veranderen van werkgever tot klanten en dienstverleners ten dienste van de gemeenschap, die juist zoveel ruimte krijgen als nodig is voor optimale sociale inpassing en voor een optimaal economisch gebruik van de vliegmogelijkheden. Het is goed de omgeving niet al te veel afhankelijk te maken van de luchtvaart.

Juist in de VS, het grote voorbeeld, begint men nu de sociale effecten van deregulering te voelen. (zie aangegeven link). Er is behoefte aan een ruimere en geintegreerde kijk. Dat is wel zoals wij het doel van een deskundig en onafhankelijk luchtvaartschap zouden willen formuleren.
Ook wij stellen voor dat de luchtvaartschappen functioneren onder algemene heldere en vaste regels. De bedoelde flexibiliteit zien wij als operationele flexibiliteit: geactualiseerde kennis van zaken die het mogelijk maakt ook bijvoorbeeld binnen een Lden contour van x dB(A) de actuele etmaal belasting onder x dB(A) te houden en niet slechts de gemiddelde etmaalbelasting over het jaar.

De prioriteit Planet-People-Profit moet ook in de complexe dagelijkse regionale praktijk worden gehandhaafd als: Veilig, Sociaal en Kapabel te vliegen. Zie ook de bijdrage 'Wikken en Wegen' van de Platforms rond Schiphol [In afdeling 'Actueel' op de home-page van deze site].

In deze zin kan ik het interview ook lezen zonder noodzakelijk tegenstellingen te voelen. In deze zin zijn er wel degelijk openingen. Het gaat er om dat wij nu met behulp van echte deskundigheid werken aan een uitvoerbaar en aanvaardbaar model. Het is een unieke kans. Ik denk dat dit Interview daar wel degelijk de mogelijkheden voor open laat.
Dus die noodzakelijke inpassing waar Passchier op doelt blijft misschien wel mogelijk. Het was gewoon niet opportuun om meteen daarover te beginnen wanneer het gaat om de kleine luchtvaart een hart onder de riem te steken.

Laten we moed houden en blij zijn dat dit soort discussies steeds beter aanscherpen waar wel en waar geen mogelijkheden liggen.

Olav